Kansas State Fair | 4-H/FFA Breeding Heifers – Shorthorn

X